TECHNOLÓGIA PUR - ESTETICKÝ VZHĽAD HRANY
29.05.2022

TECHNOLÓGIA PUR - ESTETICKÝ VZHĽAD HRANY

Pri kontakte s vodou jednotlivé dielce prirodzene nasávajú vlhkosť a tým dochádza k poškodeniu nábytku. Olepovaním hrán za použitia lepidla PUR TERMOSET docielime k vytvoreniu pevného spoja, ktorý je odolný voči vode a takto vyrobený nábytok má podstatne dlhšiu životnosť.


Výhody technológie PUR
• spoje medzi hranou a dielcami sú odolné voči vode
• pevný spoj odolný voči teplu
• dlhšia životnosť nábytku